The Voice ישראל עונה 4 פרק 23 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 23   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 23 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 23 – המתמודדים נותנים הקול – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 22 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 22   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 22 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 22 – מבחן המנטורים – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 21 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 21   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 21 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 21 – האמנים האורחים מגיעים – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 20 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 20   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 20 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 20 – הנבחרות של אברהם ואביב כובשות את הבמה – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 19 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 19   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 19 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 19 – הנבחרות של אברהם ואביב כובשות את הבמה – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 18 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 18   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 18 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 18 – ההופעות החיות מתחילות – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 17 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 17   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 17 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 17 -פרק מיוחד – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 16 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 16   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 16 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 16 -סוגרים נבחרות – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 15 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 15   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 15 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 15 -הדו-קרב האחרון יוצא לדרך – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 14 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 14   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 14 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 14 – על חודו של סלסול – המשך קריאה