The Voice ישראל עונה 4 פרק 13 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 13   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 13 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 13 – בחירות קורעות לב – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 12 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 12   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 12 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 12 – שוברים את החוקים – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 11 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 11   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 11 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 11 – הקרבות מתחילים – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 10 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 10   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 10 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 10 – יום האודישנים האחרון – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 9 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 9   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 9 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 9 – אבטחת העונה – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 8 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 8   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 8 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 8 – מתמודד מן העבר – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 7 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 7   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 7 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 7 – האודישן המושלם – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 6 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 6   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 6 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 6 – הריבים עולים של – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 5 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 5   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 5 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 5 – האודישן שגרם לשלומית לבכות – המשך קריאה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 4 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 4   קישור

The Voice ישראל עונה 4 פרק 4 לצפייה ישירה

The Voice ישראל עונה 4 פרק 4 – רבים עליה המשך קריאה